Stacje paliw

Jako Firma z doświadczeniem na rynku, posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności w budowie i modernizacjach stacji paliw płynnych oraz stacji LPG.

Zakres Naszych usług obejmuje między innymi:

 • budowę i modernizację stacji paliw płynnych i LPG,
 • montaż, modernizację, naprawy, remonty i wymiany zbiorników paliwowych,
 • litrażowanie zbiorników paliwowych,
 • montaż i serwis dystrybutorów paliwowych i LPG,
 • przygotowanie i udział w legalizacji dystrybutorów i zbiorników,
 • wykonawstwo i modernizacja rurociągów paliwowych oraz rurociągów do gazów i
  cieczy,
 • montaż armatury paliwowej,
 • elektroniczne systemy kontrolno – pomiarowe do ciągłego podglądu ilości paliwa w
  zbiornikach,
 • sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji.