Biuro Projektowe

Oferujemy możliwość wykonania prac projektowych i montażowych w wielobranżowym zakresie.

Doświadczona kadra inżynierska i techniczna pozwala nam mierzyć się z trudnymi i nietypowymi zadaniami.
Aktualnie z biurem współpracują specjaliści do projektowania, kosztorysowania, wykonywania opracowań architektonicznych, konstrukcyjnych i branżowych.

Wykonujemy:

 • projekty zagospodarowania terenu,
 • projekty stacji paliw i stacji diagnostycznych,
 • projekty budowlane wraz z kosztorysami,
 • projekty wykonawcze, rysunki szczegółowe i warsztatowe,
 • adaptacje projektów typowych,
 • projektowanie hoteli budownictwa wielorodzinnego,
 • systemy odprowadzania i oczyszczania wód opadowych,
 • projekty dróg z infrastrukturą techniczną,
 • elementy małej architektury,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
 • projekty wiat i zadaszeń.

Ponadto przygotowujemy opracowania związane ze sferą ochrony środowiska:

 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • operaty ochrony powietrza,
 • operaty wodnoprawne,
 • pozwolenia zintegrowane,
 • plany gospodarki odpadami,
 • oceny, opinie, doradztwo w zakresie obiektów infrastruktury komunalnej i przemysłowej (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, sieci wod-kan).

Zobacz najnowsze realizacje